11 podmiotów rzuca wyzwanie zmianom klimatycznym, podpisując Kartę Zielonej Transformacji. Wśród liderów Saule Technologies i Columbus Energy

W piątek 21 maja br., na Placu Solnym we Wrocławiu, 11 podmiotów podpisało Kartę Zielonej Transformacji. Saule Technologies, Columbus Energy, Columbus Elite, Nexity, MVGM, Skanska, Somfy, Miasto Piastów, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz ECR Polska wspólnie zobowiązały się do podjęcia konkretnych działań w celu ograniczenia zmian klimatycznych. Karta Zielonej Transformacji została opracowana przez Fundację Carbon Footprint i ogłoszona podczas wydarzenia związanego z uruchomieniem Fabryki Perowskitów przez Saule Technologies.

Sygnatariusze Karty Zielonej Transformacji to grupa odpowiedzialnych firm i instytucji, która chce być liderem w redukcji emisji gazów cieplarnianych i sprosta wyzwaniom klimatycznym poprzez wykorzystanie energii z OZE (umowy PPA, PLA, perowskity), elektromobilność oraz offset rozwiązujący lokalne problemy ubóstwa energetycznego.

Karta Zielonej Transformacji to dokument, który wyznacza kierunki działań, jakie powinny podjąć przedsiębiorstwa i organizacje, aby ograniczyć swój wpływ na zmiany klimatu. Dokument opiera się na 10 kluczowych założeniach, m.in. ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, ograniczeniu śladu węglowego, jawnej strategii, odpowiedzialności, sprawiedliwości ekologicznej, których realizacja pozwoli na szybkie i skuteczne osiągnięcie celu.

– Karta Zielonej Transformacji to kickoff większego projektu Zielonej Transformacji z partnerami technologicznymi Columbus i Saule na pokładzie, wspieranego przez partnera medialnego Świat OZE i CFF odpowiadającą za merytorykę. Aby ograniczyć negatywne skutki działalności człowieka, zmitygować zmiany klimatu, potrzeba zaangażowania absolutnie każdego uczestnika ekosystemu. Biznes jest znaczącym emitentem gazów cieplarnianych. Ideą KZT jest inspirowanie decydentów do zmian, wspieranie ich poprzez udostępnianie narzędzi oraz umożliwianie dzielenia się dobrymi praktykami. Ekologia się opłaca – każdemu i wszystkim, a pozytywny impakt i inicjatywa każdego lidera w swojej branży jest i będzie katalizatorem zmian. Dzięki takim deklaracjom jak Karta Zielonej Transformacji możemy osiągnąć neutralność klimatyczną szybciej, niż się spodziewamy – twierdzi Agnieszka Rozwadowska, Prezeska Carbon Footprint Foundation.

Autorom Karty Zielonej Transformacji przyświecają cele, którym człowiek, biznes i instytucje muszą jak najszybciej stawić czoła. Są to przede wszystkim: sprawiedliwa transformacja energetyczna, przeciwdziałanie wykluczeniu ekologicznemu oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., ale także wypracowanie synergicznego dialogu pomiędzy biznesem, nauką i aktywizmem społecznym. W ramach Karty Zielonej Transformacji podjęty został również problem sprawiedliwości ekologicznej oraz ubóstwa energetycznego w Polsce, który może być rozwiązany z wykorzystaniem najnowszych, niskoemisyjnych technologii, takich jak na przykład słoneczne ogniwa perowskitowe, stworzone przez dr Olgę Malinkiewicz z Saule Technologies.

Członkami Inicjatorami, a zarazem pierwszymi sygnatariuszami Karty Zielonej Transformacji, są podmioty, które już aktywnie angażują się w działania proklimatyczne i prośrodowiskowe: Saule Technologies, Columbus Energy, Columbus Elite, Nexity Global, MVGM, Skanska, Somfy, Miasto Piastów, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz ECR Polska.


– Wierzymy, że synchronizacja działań wielu różnych organizacji i biznesów może znacząco przyspieszyć transformację energetyczną w Polsce. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego projektu, jednocześnie zachęcamy wszystkich naszych partnerów do podpisania Karty Zielonej Transformacji oraz podjęcia konkretnych działań. Zmiany klimatu postępują, nie ma na co czekać, aby je ograniczyć trzeba działać tu i teraz – mówi Dawid Zieliński, Prezes Columbus Energy S.A.

– Niepokój, związany z postępującymi w zatrważającym tempie zmianami klimatycznymi, był jednym z tych czynników, które najbardziej motywowały mnie do intensywnych prac badawczych nad perowskitami. Jestem dumna, że razem z Saule Technologies możemy stać na czele kluczowych inicjatyw, których celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., a być może jeszcze wcześniej. Kartę Zielonej Transformacji podpisaliśmy z pełną odpowiedzialnością i jednocześnie nadzieją, że za nami i 10 podmiotami, które już teraz potwierdziły swoje zaangażowanie, podążą kolejne firmy. Wierzę, że wspólnie mamy realną moc sprawczą i siłę, by zmienić ten świat na lepsze – mówi Olga Malinkiewicz, CTO i założycielka Saule Technologies S.A.

Partnerem medialnym inicjatywy jest portal Świat OZE.

– O zmianach klimatu i działaniach, które należy podjąć, by je zatrzymać, mówi się wiele. Sami jako portal informacyjny, dużo o tym piszemy. Na szczęście, nie kończy się tylko na mówieniu. Obserwujemy zaangażowanie różnych firm, organizacji i świata biznesu na rzecz dobra naszej planety. Takie przykłady warto promować i inspirować innych. Stąd też z radością włączyliśmy się w projekt Karty Zielonej Transformacji. Stoją za nią konkretne plany, a patrząc na listę podmiotów, które już podpisały się pod deklaracją, efekty zmian możemy zobaczyć znacznie wcześniej niż w 2050 r. – mówi Joanna Korgul, redaktor naczelna portalu Świat OZE.

Firmy zainteresowane dołączeniem do inicjatywy i podpisaniem Karty Zielonej Transformacji zapraszamy do zgłaszania się na adres email: karta@sauletech.com.

O Saule S.A.
Saule Technologies to polska firma, stworzona w 2014 r. przez fizyczkę Olgę Malinkiewicz oraz biznesmenów Piotra Krycha i Artura Kupczunasa. Obecnie firma zatrudnia zespół kilkudziesięciu naukowców i inżynierów, pracowników administracyjnych z blisko 20 krajów, którzy skonstruowali pierwszą na świecie linię produkcyjną drukowanych ogniw perowskitowych. To innowacyjne rozwiązanie fotowoltaiczne pozwala generować energię zarówno ze słońca, jak i ze sztucznego światła, dlatego znajduje zastosowanie w wielu przestrzeniach i obszarach użytkowych.

O Columbus Energy S.A.
Columbus Energy S.A. to wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki. Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu energii odnawialnej dla gospodarstw domowych i biznesu oraz realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne. Firma wyznacza standardy jakości, stawia na nowoczesną technologię i troszczy się o klienta na wszystkich etapach realizacji. Columbus Energy S.A. jest najwyżej wycenianą spółką na rynku NewConnect. Coroczny, dynamiczny wzrost przychodów Spółki plasuje ją wśród największych udziałowców rynku instalacji fotowoltaicznych w Polsce. W skład Grupy Kapitałowej Columbus Energy, oprócz spółek celowych związanych z inwestycjami w zielone aktywa, wchodzą m.in. następujące podmioty: Columbus Elite S.A., Nexity Global S.A., Saule S.A.

O Fundacji Carbon Footprint
Fundacja Carbon Footprint, założona na początku 2019 roku, jest odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, przed którymi stoi współczesny świat. Fundacji przyświecają dwa konkretne cele: podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. CFF działa na rzecz budowania świadomości społecznej poprzez projekty edukacyjne i publikację merytorycznych treści, a współpracując z innymi organizacjami pozarządowymi, odpowiedzialnym biznesem i ekspertami, współtworzy platformę do wymiany doświadczeń, jaką jest szczyt klimatyczny Carbon Footprint Summit. Fundacja działa w różnych obszarach, ponad podziałami, ponieważ skoordynowane wysiłki ludzi z różnych środowisk oraz edukacja społeczna są kluczem do wprowadzenia realnych zmian skutecznie zapobiegających kryzysowi klimatycznemu.