Akcjonariusze KUKE powołali zarząd spółki na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KUKE S.A. powołało dziś zarząd spółki w dotychczasowym składzie na nową, trzyletnią kadencję. W skład zarządu wchodzą: Janusz Władyczak – prezes, Katarzyna Kowalska – wiceprezes, Tomasz Ślagórski – wiceprezes.

„Cieszymy się, że efekty naszych działań zostały pozytywnie ocenione przez właścicieli i otrzymaliśmy nowy mandat do kontynuowania zmian w spółce zgodnie z przyjętą na początku tego roku trzyletnią strategią. Skupia się ona na transformacji cyfrowej, optymalizacji procesów oraz dalszej poprawie jakości obsługi klientów, co w konsekwencji powinno ugruntować naszą pozycję wśród liderów ubezpieczeń należności handlowych i sprawić, że będziemy najczęściej polecanym przez przedsiębiorców towarzystwem ubezpieczeniowym w tym segmencie. W centrum tych zmian jest wprowadzenie nowego systemu informatycznego, dzięki któremu możliwe będzie docelowo m.in. obniżenie kosztów działania, skrócenie procesów biznesowych oraz udostępnienie narzędzi wspierających firmy z sektora MŚP szukające swoich szans w eksporcie” – powiedział Janusz Władyczak, prezes KUKE.

W ubiegłym roku należności eksportowe i krajowe ubezpieczone przez KUKE w tzw. części komercyjnej – a więc tam, gdzie spółka konkuruje z innymi ubezpieczycielami kredytu kupieckiego – rosły dwa razy szybciej niż średnia rynkowa. 20-proc. wzrost w ujęciu rocznym pozwolił zbliżyć się znacząco do prawie 50 mld zł wartości ubezpieczonych obrotów przez KUKE.
W zakresie ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, gdzie KUKE jest jedynym podmiotem oferującym takie instrumenty w kraju, wartość udzielonej ochrony w przypadku średnio- i długoterminowych transakcji wyniosła 2,07 mld zł, czyli była aż o 58,2 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Akcjonariuszami KUKE są: Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów (63,3 proc.) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego (36,7 proc.).
KUKE od 28 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Jako jedyna w kraju instytucja KUKE oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym, a spółka faktoringowa KUKE Finance finansuje zagraniczne i krajowe należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu. Więcej na: www.kuke.com.pl

KontaktPolub nas na FacebookuSklepy firmDodaj ogłoszenieWyszukiwarka firm