Firmy Thales Alenia Space oraz CloudFerro wdrożą infrastrukturę chmurową dla EUMETSAT

Thales Alenia Space, spółka joint venture Thales (67% udziałów) i Leonardo (33% udziałów), wraz z polską firmą CloudFerro, podpisały umowę z EUMETSAT (Europejską Organizacją Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych), reprezentującą również partnerów: ECMWF ECMWF (Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych) i firmę Mercator Océan. Kontrakt, którego wartość przekracza kwotę 10 milionów EUR, przewiduje dostarczenie usług chmury obliczeniowej i świadczenie usług dodatkowych dla platformy WEkEO.

WEkEO to jeden z pięciu tzw. DIAS-ów (DIAS – Data Information and Access Services), czyli finansowanych przez Komisję Europejską platform gromadzących i udostępniających dane w ramach europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus. WEkEO umożliwia dostęp do informacji gromadzonych przez satelity Sentinel programu Copernicus, inne satelity oraz tzw. Copernicus Services, które przetwarzają dane satelitarne pod kątem ich użycia w wybranych dziedzinach, takich jak monitoring wód, lądów, atmosfery czy zmian klimatycznych.
Umowa zakłada udostępnienie usług chmury obliczeniowej w modelu „as a service”, w szczególności mocy obliczeniowej, pamięci masowej oraz usług sieciowych. Dzięki połączeniu infrastruktury trzech partnerów przy pomocy chmury hybrydowej, użytkownicy platformy zyskają elastyczny dostęp do narzędzi i dużych zbiorów danych. Ich przetwarzanie w chmurze obliczeniowej umożliwia zmniejszenie wolumenu transferowanych danych, a także przetwarzanie informacji w modelu „pay per use”. To pozwala użytkownikom na korzystanie z danych i narzędzi analitycznych oraz budowanie własnych rozwiązań i serwisów, bez konieczności inwestowania we własną infrastrukturę IT.

Obsługa platformy WEkEO rusza w połowie kwietnia 2019 roku. Zgodnie z umową, konsorcjum Thales Alenia Space i CloudFerro będzie miało prawo do opracowywania i rozwijania dodatkowych usług komercyjnych. Partnerzy będą przetwarzać i udostępniać informacje na WEkEO do końca 2021 r, przy czym kontrakt może zostać przedłużony.

Model współpracy Thales Alenia Space i CloudFerro
Za realizację projektu odpowiada silne konsorcjum, które jest w stanie sprostać wyzwaniom technicznym, ekonomicznym i biznesowym, związanym z funkcjonowaniem platformy WEkEO. Jego głównymi członkami są: Thales Alenia Space i CloudFerro, a poza nimi: ATOS Origin, GMV, Orange i CLS. Nawiązana kooperacja wykorzystuje synergię wcześniejszych doświadczeń zebranych przez jego głównych członków przy realizacji platform DIAS i przy wdrażaniu rozwiązań chmurowych. Jednocześnie oferuje nowe kompetencje, dzięki współpracy z pozostałymi firmami.
Thales Alenia Space, będąc głównym wykonawcą większości segmentów naziemnych dla satelitów Eumetsatu, zapewnia unikalne kompetencje w dziedzinie integracji i operowania złożonymi systemami IT dla satelitarnych obserwacji Ziemi i meteorologii.

CloudFerro wnosi do projektu doświadczenie w tworzeniu i obsłudze rozwiązań IaaS (Infrastructure as a Service) – publicznych, prywatnych i hybrydowych chmur obliczeniowych, sprawdzonych już wcześniej przy realizacji takich projektów jak DIAS CREODIAS oraz ECMWF CDS.
Thales Alenia Space wraz z partnerami z pełnym zaangażowaniem będą dostarczać międzynarodowej społeczności użytkowników EUMETSAT, ECMWF i Mercator Océan, unikalne, kompleksowe usługi przechowywania i analizy danych pozyskiwanych w ramach programu Copernicus – mówi Marc Henri Serre, wiceprezes ds. obserwacji i nauki w Thales Alenia Space. Nasza kluczowa rola w platformie DIAS Mundi oraz obecny wkład w WEkEO, pokazują zaangażowanie Thales Alenia Space w kształtowanie przyszłości programu Copernicus. Co więcej, ta umowa, potwierdzająca także doświadczenie firmy CloudFerro, jest dowodem naszej determinacji w dążeniu do tego, by stać się istotnym partnerem dla polskiego przemysłu kosmicznego – dodaje.

Cieszę się, że nasze doświadczenie w świadczeniu usług chmurowych dla różnych branż, w tym przemysłu kosmicznego, zostało zauważone i docenione. WEkEO to jedna z pięciu platform europejskich DIAS (Data and Information Access Services) dostarczających dane z systemu Copernicus, a jednocześnie druga, dla której jako CloudFerro obsługujemy platformę chmurową, gromadzącą i przetwarzającą informacje. To kolejny projekt, który realizujemy w ramach nadzorowanego przez Komisję Europejską programu Copernicus. Potwierdza to naszą zdolność do dostarczania najnowocześniejszych usług przetwarzania danych w chmurze dla niezwykle wymagających i wyspecjalizowanych rynków – wyjaśnia Maciej Krzyżanowski, prezes zarządu CloudFerro.

 

***

EUMETSAT
Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych jest instytucją międzyrządową z siedzibą w Darmstadt w Niemczech, zrzeszającą obecnie 30 państw członkowskich. Jej głównym zadaniem jest tworzenie i utrzymywanie europejskich satelitarnych systemów obserwacji meteorologicznej oraz wymiana danych z partnerami. Na wniosek Komisji Europejskiej, w ramach projektu Copernicus, EUMETSAT wraz z Europejską Agencją Kosmiczną realizuje projekt wykorzystywania danych satelitarnych do monitorowania atmosfery, oceanów i zmian klimatu.
Więcej informacji dotyczących umowy:
https://www.eumetsat.int/website/home/News/DAT_4357239.html

ECMWF
Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych jest niezależną organizacją międzyrządową, współpracującą z 34 krajami. ECMWF jest również instytutem badawczym i instytucją przygotowującą i rozpowszechniającą numeryczne prognozy pogody dla państw członkowskich. Dla Komisji Europejskiej ECMWF przeprowadza obserwację atmosfery w ramach systemu monitorowania atmosfery (Copernicus Atmosphere Monitoring System) oraz monitorowanie zmian klimatu (Copernicus Climate Change Service).

Mercator Océan International
Jest to prywatna firma non-profit z siedzibą we Francji, niedaleko Tuluzy. Mercator Océan International zajmuje się tworzeniem meteorologicznych systemów prognozowania, opartych na danych oceanicznych. Firma współpracuje z wieloma instytucjami naukowo-badawczymi, a dla Komisji Europejskiej realizuje projekt monitorowania środowiska morskiego (Copernicus Marine Environment Monitoring Service).

CloudFerro
CloudFerro jest wiodącym polskim dostawcą infrastruktury chmurowej jako usługi (IaaS). Założona w 2015 roku przez grupę doświadczonych menedżerów z branży IT i telekomunikacyjnej, firma CloudFerro zapewnia klientom przetwarzanie w chmurze prywatnej, publicznej i hybrydowej, serwery dedykowane oraz usługi przechowywania danych.
Rozwiązania CloudFerro oparte są o oprogramowanie open source: OpenStack. CloudFerro specjalizuje się w platformach do przechowywania, przetwarzania i rozpowszechniania dużych ilości danych. Obecne zasoby obsługiwanych przez firmę danych przekraczają 15PB.
CloudFerro zapewnia usługi przetwarzania w chmurze kilku klientom instytucjonalnym i naukowym w sektorze kosmicznym, w tym ESA dla platformy CREODIAS i ECMWF dla platformy hybrydowej Climate Data Store.

KontaktPolub nas na Facebooku