Fracht FWO dynamicznie rozwija transporty na Wschód i rozbudowuje sieć lokalnych partnerów

Fracht FWO Polska, globalny operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze przemysłu w zakresie spedycji drogowej, lotniczej, morskiej i kolejowej rozwija dynamicznie obsługę transportów kolejowo – drogowych na Wschód, głównie do Chin i Rosji. Operator realizuje dostawy pomiędzy Polską a krajami wschodnimi dzięki stale rozbudowywanej sieci lokalnych partnerów i dobrze zorganizowanym przeładunkom (kolej – kolej i kolej – droga).

Organizacja dostaw ładunków koleją staje się coraz bardziej popularna na kierunkach wschodnich i coraz więcej producentów korzysta z korytarzy Nowego Jedwabnego Szlaku. Wymiana handlowa pomiędzy Polską a Wschodem stale rośnie, a klienci oczekują szybkiej dostawy. Fracht FWO Polska dzięki rozległej sieci sprawdzonych lokalnych partnerów w krajach Europy Wschodniej i Azji, w tym przy partnerstwie białoruskich i rosyjskich kolei państwowych, dostarcza towary z Chin do Europy w czasie od 13 do 16 dni. Firma odnotowuje dynamiczny rozwój tych usług, doskonaląc je i poszerzając o dodatkowe obszary. W ostatnim czasie portfolio Fracht FWO Polska w obsłudze ładunków na Wschód powiększyło się, poza przeładunkami, o składowanie towarów, odprawę celną (w Rosji, Białorusi, Kazachstanie, Chinach, krajach bałtyckich) i pełną obsługę dokumentacji stosowanej przy niektórych grupach towarów tj. pozwolenia, świadectwa pochodzenia, certyfikaty zgodności itp. Istotne jest to szczególnie przy obsłudze ładunków przemysłowych jak np. ładunki ponadgabarytowe.

 

Dzięki rozległej sieci partnerów rozlokowanych na całym szlaku z Chin Zachodnich aż do Polski (na różnych trasach Nowego Jedwabnego Szlaku), w razie pojawienia się jakiegokolwiek problemu w trakcie transportu czy przeładunku albo odprawy celnej, sprawdzeni partnerzy Fracht FWO natychmiast podejmują temat, mając bezpośredni kontakt np. z regionalnymi kolejami, albo służbami kontrolnymi.  Wysoką jakość obsługi zapewnia też zespół profesjonalistów Fracht FWO Polska, w skład którego wchodzą eksperci znający języki wschodnioeuropejskie i realia rynkowe m.in. w Chinach, w Rosji oraz w innych krajach WNP.

– Rola sieci partnerów lokalnych w krajach tranzytowych na wschodnim szlaku transportowym jest bardzo ważna. Z uwagi na różne zwyczaje i różnorodne przepisy krajowe, bez doskonałej ich znajomości nie byłaby możliwa sprawna obsługa dostaw niektórych ładunków.  Dlatego szczególnie dbamy o rozwój tej sieci, gwarantując tym samym najwyższą jakość usług naszym klientom – podkreśla Andrzej Bułka, dyrektor generalny, Fracht FWO Polska.

 

 

Fracht FWO Polska zapowiada dynamiczny rozwój usług spedycyjno – transportowych na Wschód, prognozując ich kilkuprocentowy wzrost w tym roku. Swoje wyliczenia opiera na planach rozwoju klientów i danych dotyczących europejskiej oraz polskiej wymiany handlowej z krajami azjatyckimi. Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego (opr. z 12.02.2018 roku „Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – grudzień 2017 – dane tymczasowe”) w roku 2017 import z Chin do Polski zwiększył się o około 10 proc. osiągając wartość 27 mld USD, a towary z Chin stanowiły prawie 12 proc. naszego krajowego importu. W tym czasie eksport do Państwa Środka wzrósł około 19 proc. Zarówno polskie jak i chińskie firmy stale poszukują sposobów na zwiększanie obrotów. Również wymiana handlowa z Rosją nieco się ożywiła. W ubiegłym roku wartość importu z Rosji według kraju pochodzenia wyniosła 14,8 mld USD, a udział Rosji w imporcie wzrósł w porównaniu do roku 2016 r. o 0,7 p. proc. i stanowił 6,5 proc. Zaś eksport z Polski oszacowano w tym okresie na około 6,9 mld USD. 

***

FRACHT na świecie

Grupa Fracht jest globalnym operatorem logistycznym, specjalizującym się w obsłudze przemysłu. Realizuje łańcuchy dostaw głównie dla branż: energetycznej, maszynowej, chemicznej, automotive. Główna siedziba firmy mieści się w szwajcarskiej Bazylei, gdzie w 1955 r. założono spółkę Fracht AG, której marka szybko zdobyła uznanie na światowym rynku. Fracht oferuje usługi specjalistyczne (np. project cargo, express), jak i standardowe, które realizuje transportem drogowym, lotniczym, śródlądowym, morskim i kolejowym. Grupa Fracht działa na 5 kontynentach (w Europie, Azji, obu Amerykach, Australii i Oceanii), swoje oddziały ma w 34 krajach (ponad 70 biur), także w Polsce. Dzięki rozbudowanej sieci partnerów jej zasięg obejmuje wszystkie kraje świata. Firma zatrudnia ponad 1000 osób. Szwajcarska Grupa Fracht to najwyższa jakość usług, co potwierdzają certyfikaty ISO14001:2004 oraz ISO9001:2008. Więcej info na: http://www.fracht.com/en/index.php

 

Fracht FWO Polska

Polski oddział Grupy Fracht – Fracht FWO Polska Sp. z o.o, działa od 2006 r. z siedzibą w Warszawie. Posiada cztery placówki w: Poznaniu, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Jako operator logistyczny dla przemysłu oferuje pełen wachlarz usług, od prostych transportów drogowych, po skomplikowane projekty logistyczne np. związane z dostawami na budowę bloków energetycznych. W realizacji zleceń, Fracht FWO Polska wykorzystuje różne środki i gałęzie transportu – drogowy, lotniczy, morski i kolejowy. Obsługuje ładunki ponadgabarytowe, kontenerowe, całopojazdowe (FTL) i częściowe (LTL), chłodnicze, dostawy just-in-time oraz regularne transporty expressowe na terenie UE. Do grona klientów Fracht FWO należą przedsiębiorstwa z energetyki, przemysłu ciężkiego, chemicznego, branży automotive oraz FCMG i farmaceutycznej. Korzystając z potencjału sieci partnerów Grupy Fracht, polska spółka realizuje dostawy do wszystkich krajów na świecie. Działa w oparciu o certyfikaty ISO14001:2004, ISO9001:2008 oraz wewnętrzną politykę jakości na bazie certyfikacji Swisstandard, która potwierdza, że biznes prowadzony jest zgodnie z wartościami: doskonałość, niezawodność i innowacyjność.  Największym kapitałem Fracht FWO Polska są ludzie. Firma starannie dobiera kadry oraz dba o ich systematyczny rozwój. Obecnie zatrudnia 40 pracowników. Więcej info:  http://frachtfwo.pl/  

KontaktPolub nas na FacebookuSklepy firmDodaj ogłoszenieWyszukiwarka firm