Heidelberg robi kolejny znaczący krok w kierunku stabilizacji i transformacji finansowej

Heidelberg wyznacza kolejny kamień milowy w trwającym procesie stabilizacji i transformacji finansowej. Firma ogłosiła dzisiaj, że spłaci pozostałą kwotę 150 mln euro z tytułu istniejącej obligacji wysokodochodowej (HYB), która ma termin zapadalności do 2022 roku i kupon w wysokości 8% rocznie plus odsetki naliczone przed terminem wykupu, tj. 9.09.2020 r. Zwrot zostanie sfinansowany z rezerw gotówkowych i odciąży wynik finansowy o ok. 12 milionów euro rocznie.

Po przekazaniu 380 mln euro środków do firmy z Heidelberg Pension-Trust eV w marcu tego roku, w celu refinansowania i przekształcenia oraz sprzedaży Grupy Gallus pod koniec lipca 2020 r., Heidelberg dokona zapowiedzianej wcześniej bezzwłocznej spłaty obligacji o wysokiej dochodowości.

„Dotrzymujemy słowa i pracujemy pełną parą, aby konsekwentnie wdrażać środki zapowiedziane w programie, który przedstawiliśmy w marcu, w celu zwiększenia rentowności, konkurencyjności i zabezpieczenia naszej przyszłości. Przedterminowa spłata obligacji o wysokiej rentowności to kolejny kamień milowy w ulepszaniu naszej struktury finansowania. Trwale uwalniamy się od wysokich odsetek i stajemy się bardziej niezależni finansowo i elastyczni ”- mówi Marcus A. Wassenberg, dyrektor finansowy Heidelberga. Rainer Hundsdörfer, dyrektor generalny Heidelberga, wyjaśnia: „Daje nam to swobodę dla przyszłych inwestycji i kształtowania przyszłości naszej firmy”.

Po planowanym wykupie obligacji wysokodochodowych Heidelberg nadal ma stabilne ramy finansowe, między innymi dzięki konsorcjalnej linii kredytowej, która została uzgodniona do 2023 roku.

Zgodnie z warunkami obligacji, spłata w dniu 9 września 2020 r. nastąpi w drodze publicznie ogłoszonego opcjonalnego przedterminowego wykupu z wartością wykupu 100 procent plus narosłe odsetki. Ogłoszenie o wykupie można również obejrzeć bezpośrednio na stronie internetowej giełdy luksemburskiej.

Źródło: Heidelberg

Translate »