Hotelarze i restauratorzy zaczynają nowy rok w lepszych nastrojach niż zakończyli ubiegły

Po najsłabszym od początku realizacji pomiaru Barometr EFL IV kwartale ubiegłego roku, na początku 2019 roku w HoReCa widać niewielkie odbicie. Subindeks dla tego sektora w I kwartale br. wyniósł 51,9 pkt., co oznacza dynamikę +3,6 pkt. kwartał do kwartału. Był to jedyny wzrost kw./kw. spośród 6 badanych sektorów. Na lepsze nastroje restauratorów i hotelarzy największy wpływ mają prognozy dotyczące inwestycji. Co trzeci zapytany liczy na ich wzrost na początku roku (kwartał wcześniej co czwarty).

– W 2018 roku sektor HoReCa, czyli rynek usług hotelarskich i gastronomicznych, pracował na najwyższych obrotach. Według danych Walter Herz, obserwowaliśmy wzrost rynku hotelowego zarówno pod względem popytu jak i podaży. Udzielono o 7% więcej noclegów, a polska mapa wzbogaciła się o wiele nowych obiektów. Zwiększony ruch turystyczny oznaczał także więcej odwiedzających restauracje i kawiarnie. Czy ten rok zakończymy większym sukcesem? Nie będzie łatwo. Choć w pierwszym tegorocznym pomiarze Barometru EFL widać poprawę nastrojów w porównaniu do ostatniego kwartału ubiegłego roku, to jednak uwzględniając roczną perspektywę, prognozy są mniej optymistyczne – mówi Radosław Kuczyński, Prezes EFL.

Pierwsze jaskółki

W I kwartale 2019 roku subindeks „Barometru EFL” dla branży HoReCa (hotele, restauracje, catering) wyniósł 51,9 pkt. Jest to wynik nieco lepszy niż w IV kwartale 2018 roku (48,3 pkt.), jednak słabszy niż rok temu (59,4 pkt.). Należy jednak zwrócić uwagę na trzy czynniki. Po pierwsze, po najsłabszym w historii badania (od początku 2015 roku) ostatnim kwartale ubiegłego roku, gdzie indeks był poniżej 50 pkt., widać niewielkie odbicie. Po drugie, HoReCa jako jedna z tylko 2 branż (obok budownictwa) przekroczyła próg OR (próg 50 pkt.). To oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z tego sektora widzą szanse na rozwój w najbliższych miesiącach. Po trzecie, subindeks dla hoteli i obiektów gastronomicznych jako jedyny spośród 6 badanych branż odnotował wzrost kwartał do kwartału.

Więcej inwestycji i klientów

Nieco wyższa wartość subindeksu dla HoReCa wynika ze wzrostu liczby optymistów w 3 spośród 4 badanych obszarów. Więcej inwestować zamierza 32,5 proc. zarządzających obiektami hotelarskimi i gastronomicznymi (kwartał wcześniej ten odsetek wyniósł 23,3 proc.). Liczniejsza jest również grupa respondentów, którzy liczą na większy popyt na ich usługi. 28,8 proc. przedstawicieli HoReCa spodziewa się wzrostu zamówień w najbliższych miesiącach (IV kwartał 2018: 25,3 proc.). Spadku obrotów obawia się natomiast 27,5 proc. zapytanych, podczas gdy kwartał temu aż 40,5 proc. Za lekkim wzrostem sprzedaży idzie prognozowana poprawa płynności finansowej firm działających w branży gastronomiczno-hotelarskiej. 22,5 proc. przedsiębiorców spodziewa się poprawy w tym obszarze, co jest związane ze specyfiką branży, w której obowiązują krótkie terminy płatności za usługi.

Nadzieje i obawy

Na poprawę kondycji hoteli, restauracji i firm cateringowych najbardziej, w opinii 34 proc. respondentów badania, mogą wpłynąć korzystniejsze warunki uzyskania finansowania zewnętrznego. 33 proc. liczy na możliwość zatrudnienia pracowników z zagranicy z uwagi na duży problem ze znalezieniem kadry wśród Polaków. 29 proc. planuje natomiast zaoferować nowe usługi, które powinny przyciągnąć więcej klientów. Warto jednak zwrócić uwagę, że początek roku może nie być najlepszym okresem dla HoReCa z uwagi na sezonowy spadek popytu na usługi, którego obawia się aż 78 proc. zapytanych. Co więcej, ponad połowa zarządzających hotelami i restauracjami ma problemy ze skompletowaniem kadry.

***

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 2-8 stycznia 2019 r.


Europejski Fundusz Leasingowy SA powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest częścią Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansową stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwiązań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i faktoring. Od 1991 roku współpracuje z najbardziej liczącymi się producentami i dostawcami maszyn, urządzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in. sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 315 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na: www.efl.pl.