ID Logistics – dynamiczny I kwartał, wzrost sprzedaży o 9,6 proc. do 392,5 mln EUR

ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, ogłosił wyniki za I kwartał 2020 r.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID Logistics, podsumował: „W I kwartale 2020 roku, dotkniętym kryzysem wywołanym pandemią Covid-19, Grupa była w stanie bardzo szybko zareagować dzięki elastyczności i modelowi biznesowemu typu „pure player”. Dotyczy to zarówno wsparcia dla wzrostu aktywności klientów z branży spożywczej i e-commerce, jak i zmniejszania kosztów w przypadku tych, którzy ograniczyli lub zamknęli działalność. ID Logistics dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo zespołom, nadal wspierać klientów i utrzymać zasoby finansowe. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom ID Logistics za ich wyjątkowe zaangażowanie”.

DOBRY START Z DYNAMICZNYM WZROSTEM W I KWARTALE

Grupa ID Logistics dobrze rozpoczęła rok 2020, odnotowując w I kw. wzrost sprzedaży o 9,6 proc. (7,4 proc. w ujęciu like-for-like) do 392,5 mln EUR.

We Francji, rynku macierzystym, sprzedaż firmy wzrosła o 3,5 proc. do 173,5 mln EUR. W ciągu pierwszych dwóch miesięcy ID Logistics osiągnął dobre wyniki, jednak na poziom wzrostu sprzedaży w marcu, który wyniósł 0,6 proc., już zaważyło wprowadzenie od 17 marca ograniczeń związanych z Covid-19. Zwiększona obsługa żywności i środków higieny osobistej oraz e-commerce zrekompensowała spadki aktywności w innych branżach.

W I kw. Grupa ID Logistics odnotowała duży wzrost przychodów na rynkach międzynarodowych, o 15 proc. (11,2 proc. like-for-like) do 219 mln EUR. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy działalność utrzymała się na tym samym poziomie co w marcu: niższe wolumeny w niektórych krajach objętych restrykcjami (głównie Hiszpania i Belgia) zostały zrównoważone utrzymującym się silnym wzrostem sprzedaży w innych (głównie Niemcy i Holandia). Grupa zaznacza jednocześnie, że Chiny stanowią mniej niż 1 proc. jej biznesu, nie jest też obecna we Włoszech.

W I kw. wpływ kursów walut był ogólnie niekorzystny, efekt konsolidacyjny objął zakończenie działalności w Afryce Południowej we wrześniu 2019 oraz połączenie w grudniu z Jagged Peak w USA. Proces integracji zakończono przed planowanym terminem.

DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ GRUPĘ ID LOGISTICS PO ROZPOCZĘCIU KRYZYSU ZWIĄZANEGO Z COVID-19

Grupa ID Logistics wyznaczyła sobie trzy priorytety:

1. Bezpieczeństwo zespołów. W ramach Grupy utworzono zespół kryzysowy i specjalną organizację operacyjną we Francji oraz Hiszpanii, zgodnie z najlepszymi praktykami, stosowanymi przez branże i zatwierdzonymi przez organizacje i związki zawodowe oraz rząd. Dobre praktyki (m.in. pomiar temperatury, dystrybucja masek i żelu dezynfekującego) zostały również wdrożone w innych oddziałach Grupy.

2. Wsparcie i bezpieczeństwo klientów. Grupa ID Logistics szybko zareagowała na zmiany, wykorzystując przewagę wynikającą z elastyczności organizacji i modelu biznesowego typu „pure player”. Dzięki temu firma mogła wesprzeć zarówno szybki wzrost aktywności klientów z branży spożywczej i e-commerce, jak i zmniejszyć koszty w przypadku firm, które ograniczyły lub zamknęły działalność. Dodatkowo opracowano dla klientów plany jak najszybszego i najkorzystniejszego wznowienia działalności, gdy sytuacja powróci do normalności.

3. Bezpieczeństwo firmy. ID Logistics zwraca szczególną uwagę na zarządzanie środkami pieniężnymi i korektę kosztów, m.in. zaproponowano klientom o niższej aktywności ograniczenie kosztów, zawarto też dodatkowe porozumienia w tym zakresie.

Uwzględniając zarządzanie środkami finansowymi w kontekście Covid-19, ID Logistics realizuje zaplanowane na ten rok inwestycje. Podobnie jak w ubiegłych latach, nie jest planowana wypłata dywidendy, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na inwestycje. W geście solidarności, wszyscy członkowie Komitetu Wykonawczego Grupy zgodzili się na zmniejszenie o 15 proc. ich stałego wynagrodzenia.

PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU

W ciągu pierwszych dwóch tygodni kwietnia 2020 r. przyspieszył, obserwowany pod koniec marca, spadek sprzedaży, głównie z powodu zamknięcia blisko 20 magazynów, generujących ok. 6 proc. obrotów Grupy ID Logistics. Jednocześnie w niektórych krajach, na przykład w Belgii i Niemczech, ponownie otwierane są sklepy. Dlatego obecnie trudno jest przewidzieć, czy utrzyma się trend obserwowany na początku kwietnia. Grupa opiera się na zrównoważonym portfelu klientów i szerokim zasięgu geograficznym, 40 proc. udziału w jej działalności stanowi obsługa branży sprzedaży detalicznej żywności i higieny osobistej, 20 proc. to e-commerce, którego nie dotknęły ograniczenia. Do tej pory ID Logistics uruchamiało nowe magazyny bez znacznych opóźnień. Od początku roku Grupa otworzyła 5 lokalizacji, teraz jej celem jest uruchomienie kolejnych dziesięciu. Jednocześnie firma bierze udział w przetargach i realizuje konkretne projekty związane z kryzysem wywołanym Covid-19 (m.in. rozwiązania dla e-commerce, przyjmowanie i składowanie kontenerów z Azji, otwarcie przepełnionych magazynów).

Ze względu na nieprzewidywalny kierunek rozwoju sytuacji w najbliższym czasie, obecnie Grupa nie jest w stanie oszacować wpływ kryzysu na jej działalność w 2020 roku.  ID Logistics nadal będzie uważnie monitorować i okresowo dokonywać oceny rozwoju sytuacji oraz jej wpływu na działania i wyniki. Firma skoncentruje się na głównych obszarach biznesu: zarządzaniu operacyjnym, zarządzaniu środkami pieniężnymi oraz możliwościami wzrostu zewnętrznego, szczególnie w Europie Północnej i USA.

***

ID Logistics na świecie

ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na poziomie 1,534 mld EUR w 2019 roku. Siedziba główna firmy mieści się w Orgon we Francji. ID Logistics ma ponad 300 lokalizacji w 18 krajach, w tym 5,7 mln mkw.  powierzchni magazynowych obsługiwanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 21 tys. pracowników. Z portfolio klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking, healthcare i e-commerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie technologicznym i podejściem opartym na zrównoważonym rozwoju. Akcje ID Logistics są notowane na rynku regulowanym NYSE Euronext w Paryżu, Compartment B (ISIN Code: FR0010929125, Ticker: IDL). Grupa jest zarządzana przez Erica Hemara. Więcej informacji na: www.id-logistics.com

ID Logistics Polska

ID Logistics Polska jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (tradycyjne i specjalistyczne sieci handlowe), odzieżowej, kosmetycznej, dóbr luksusowych, FMCG i e-commerce. Zapewnia klientom pełne wsparcie w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. ID Logistics obsługuje klientów w 11 centrach logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej ok. 330 tys. mkw., posiada też 1 oddział transportowy. Obecnie firma zatrudnia około 2 300 osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. Dyrektorem Generalnym ID Logistics Polska jest Yann Belgy. Więcej informacji na: www.id-logistics.com/pl

KontaktPolub nas na FacebookuSklepy firmDodaj ogłoszenieWyszukiwarka firm