ID Logistics Polska rozwija współpracę z PKN ORLEN

  • ID Logistics Polska zwiększa zakres współpracy z PKN ORLEN 
  • Centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej zwiększa wolumeny i asortyment obsługiwanych produktów PKN ORLEN 
  • Tworzone są dedykowane rozwiązania dla wsparcia obsługi procesów magazynowych

– W maju 2021 minął kolejny rok współpracy między ID Logistics Polska, operatorem specjalizującym się w zarządzaniu projektami logistycznymi w ramach kompleksowych łańcuchów dostaw, a PKN ORLEN. Firmy dynamicznie rozszerzają jej zakres. Z tego względu w centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej wdrożone zostały liczne, innowacyjne rozwiązania wspierające procesy zaopatrzenia ogólnopolskiej sieci punktów sprzedaży detalicznej PKN ORLEN.

ID Logistics Polska zarządza centrum dystrybucji  PKN ORLEN w Woli Bykowskiej o łącznej powierzchni 13 tys. mkw. Operator kompleksowo zajmuje się operacjami magazynowymi (tj. przyjęcie towarów, załadunek, składowanie i kompletacja), a także realizuje zlecony przez PKN ORLEN proces zarządzania zapasem towarów w centrum dystrybucyjnym w oparciu o przekazywane kryteria przechowywania i prognozy sprzedaży. Jest to wciąż rzadko świadczona usługa na rynku logistyki kontraktowej. 

Rozszerzony asortyment

Od początku współpracy w centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej obsługiwane są artykuły spożywcze. Teraz, w ramach rozwoju współpracy między firmami, asortyment rozszerzany jest także o produkty nieżywnościowe. 

Konsolidacja obsługi wszystkich towarów w jednym centrum dystrybucyjnym podyktowana jest optymalizacją kosztów dystrybucji w sieci punktów sprzedaży detalicznej PKN ORLEN w całej Polsce. 

Dedykowane rozwiązania wspierają obsługę procesów magazynowych

W centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej ID Logistics Polska wykorzystuje różnego rodzaju innowacyjne i dedykowane rozwiązania, które mają wspierać procesy obsługi magazynowej. 

– W ramach usług o wartości dodanej, ID Logistics  zarządza bezpiecznym stockiem towarów. Kontroluje zamówienia od dostawców, ustala limity dostaw oraz czas ich realizacji a także planuje i zapewnia utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów w magazynie – mówi Renata Reszka, dyrektor magazynu w Woli Bykowskiej. 

Efektywne zarządzanie zapasami towarów, przy zachowaniu ciągłości dostaw w sieci punktów sprzedaży detalicznej PKN ORLEN działających w całej Polsce, umożliwia jeden z najnowocześniejszych, a jednocześnie funkcjonalnych i elastycznych systemów do zarządzania zapasami magazynowymi – EWR firmy Generix. Jest on  zintegrowany z WMS (system zarządzania magazynem). 

Z kolei w procesie kompletacji towarów ID Logistics Polska wykorzystuje system PTL zintegrowany z systemami nagrywania i głosowym voice picking. Połączenie ich funkcjonalności ułatwia weryfikację zgodności każdej palety, która jest przygotowywana dla konkretnego punktu sprzedaży detalicznej. 

W centrum dystrybucji w Woli Bykowskiej wdrożony został też dedykowany i w pełni zautomatyzowany system zarządzania zwrotami i reklamacjami, działający w oparciu o rozwiązanie dcClaim firmy DCLOG oraz narzędzie Intense wdrożone w PKN ORLEN.

– Wdrożenie Intense w znaczący sposób usprawniło procesy zwrotów i reklamacji, dzięki generowaniu ruchów materiałowych w systemach: POS, SAP i WMS w zintegrowany sposób z aplikacjami: Intense i dcClaim. Zwracany towar trafia na specjalnie wydzielone składy zwrotów i niedoborów. Na poziomie każdej strefy stocku dostępne jest pełne raportowanie ilościowo-wartościowe. Wdrożenie aplikacji Intense było powiązane z kolejną istotną zmianą systemową w procesie dystrybucji, która określana jest jako „dostawa gwarantowana” – mówi Renata Reszka, dyrektor magazynu w Woli Bykowskiej. 

Aplikacja została wdrożona przy ścisłej współpracy zespołu specjalistów PKN ORLEN, 

ID Logistics Polska, DCLOG oraz Intense.

***

ID Logistics na świecie

ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na poziomie ponad 1,642 mld EUR w 2020 roku. Siedziba główna firmy mieści się w Orgon we Francji. ID Logistics ma ponad 340 lokalizacji w 17 krajach, w tym 6 mln mkw.  powierzchni magazynowych obsługiwanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 21,5 tys. pracowników. Z portfolio klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking, healthcare i e-commerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie technologicznym i podejściem opartym na zrównoważonym rozwoju. Akcje ID Logistics są notowane na rynku regulowanym NYSE Euronext w Paryżu, Compartment B (ISIN Code: FR0010929125, Ticker: IDL). Grupa jest zarządzana przez Erica Hemara. Więcej informacji na: www.id-logistics.com

ID Logistics Polska S.A.

ID Logistics Polska S.A. jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (spożywczy i specjalistyczne sieci handlowe), odzieżowej, kosmetycznej, dóbr luksusowych, FMCG i e-commerce. Zapewnia klientom pełne wsparcie w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. ID Logistics Polska S.A. obsługuje w Polsce klientów w 16 centrach logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej ponad 600 tys. mkw., posiada też 2 oddziały transportowe. Obecnie firma zatrudnia ok. 3500 osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. Dyrektorem Generalnym ID Logistics Polska S.A. jest Yann Belgy. Więcej informacji na:  www.id-logistics.com/pl. 

Translate »