Jak zapewnić reżim sanitarny przy odmrażaniu gospodarki?

Gwarant Czystości i Higieny to potwierdzenie najwyższych standardów usług sprzątania i dezynfekcji

Odmrożenie gospodarki będzie udane tylko wtedy, gdy każda placówka dostępna publicznie zapewni pracownikom i klientom najwyższe standardy ochrony epidemiologicznej. Wymaga to zastosowania wielu ważnych procedur i systemów sanitarnych, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) – we współpracy z profesjonalnymi firmami utrzymania czystości i bezpieczeństwa sanitarnego. Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę, że zastosowanie najwyższych standardów i wybór sprawdzonych partnerów ułatwi certyfikat jakościowy Gwarant Czystości i Higieny – audytowany przez niezależny podmiot, jakim jest TÜV RHEINLAND POLSKA.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oferuje wszystkim przedsiębiorcom bezpłatną pomoc ekspertów w przygotowaniu obiektów do przyjmowania klientów. Wystarczy zgłosić się na adres: porady@federacjaprzedsiebiorcow.pl.

Profesjonalny partner utrzymujący czystość zapewni swoim klientom dokładny audyt, zgodny z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS), który pozwoli na precyzyjne dopasowanie zakresu usług i procedur do każdego obiektu. Dzięki temu utrzymanie właściwych warunków bezpieczeństwa sanitarnego będzie efektywne i optymalne kosztowo.

„Firmy, które ponownie uruchamiają swoją działalność  powinny wybierać sprawdzonych partnerów w zakresie utrzymania czystości i reżimu sanitarnego – a najwyższe standardy spełniają wykonawcy posiadający certyfikat, którego potwierdzeniem jest znak Gwarant Czystości i Higieny. Dla otwierających się powoli z powrotem hoteli, restauracji, galerii handlowych i sklepów oraz biurowców, przedszkoli, żłobków, szkół i uczelni kluczowa jest odpowiednia jakość sprzątania, dezynfekcji i ochrona pracowników. Certyfikat Gwarant Czystości i Higieny wydany przez TÜV Rheinland Polska daje zleceniodawcom pewność, że firma, którą wybrali świadczy usługi najwyższej jakości , zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwojuoraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS). Aby uzyskać certyfikat Gwarant Czystości i Higieny, firmy sprzątające są poddawane starannej ocenie opartej o szerokie spektrum kryteriów. Eksperci TÜV Rheinland Polska  drobiazgowo weryfikują zgodność stosowanych technologii z międzynarodowymi standardami, sposób postępowania ze środkami używanymi w procesie świadczenia usług, w tym odpowiednie świadectwa jakości tych środków, bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników w określonych warunkach, w tym w reżimie sanitarnym, bezpieczeństwo informacji. Dzięki temu klienci firm wyróżnionych Gwarantem Czystości i Higieny zyskują potwierdzenie wyboru solidnych i rzetelnych partnerów” – mówi Janusz Grabka, prezes zarządu TÜV Rheinland Polska.

„Audyt i opracowanie procedur sanitarnych są niezbędne dla każdego obiektu – należy dokładnie określić stosowane środki chemiczne i rozmieszczenie urządzeń dozujących, możliwe metody dezynfekcji, metody czyszczenia wentylacji, zabezpieczenie pracowników, proces prania (w tym zbieranie i rozwożenie), zabezpieczenie części gastronomicznej oraz wiele innych elementów ochrony epidemiologicznej. Stosowane działania muszą być zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) i podlegać stałym kontrolom. Tylko sprawdzony partner zagwarantuje obiektom publicznie dostępnym właściwą ochronę i zapewni bezpieczeństwo epidemiczne” – podkreśla Jolanta Sergot-Kowalska, ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Jakie usługi powinna zaoferować profesjonalna firma utrzymująca czystość i bezpieczeństwo sanitarne?

 • Audyt i opracowanie procedur
 • Dezynfekcja pomieszczeń, powierzchni i instalacji
  • Dezynfekcja manualna i oprysk
  • Dezynfekcja przez zmgławianie
  • Dezynfekcja przez ozonowanie
  • Dostawy środków do dezynfekcji
  • Czyszczenie i dezynfekcja klimatyzacji oraz wentylacji
 • Zabezpieczenie użytkowników obiektu
  • Stacje dezynfekujące
  • Środki ochrony osobistej
 • Zabezpieczenie wejść do obiektu
  • Zdalny pomiar temperatury
  • Automatyczne zarządzanie liczbą osób w obiekcie
 • Zapewnienie personelu do obsługi obiektu
  • Szybkie rekrutacje
  • Mobilne grupy wsparcia

Gwarant Czystości i Higieny określa m.in.:

   • bezpieczną organizację pracy (BHP, zarządzanie zasobami, reakcje na incydenty, praca w reżimie sanitarnym)
   • bezpieczne użycie sprzętu i środków do realizacji usług (właściwe i bezpieczne technologie, środki posiadające świadectwo jakości)
   • systemy kontroli usług i monitorowania higieny
   • odpowiedzialność za ochronę środowiska w procesie świadczenia usług
   • bezpieczeństwo pracowników realizujących usługi (stosowane środki ochrony indywidualnej, szkolenia z nowych technologii,  świadomość reżimów sanitarnych)
   • przejrzysty proces dokumentowania działań związanych z realizacją usług.

Gwarant Czystości i Higieny program audytowania i certyfikacji prowadzony przez TÜV Rheinland Polska oraz Polską Izbę Gospodarczą Czystości – działa w Polsce już od 14 lat i jest jedynym tego typu programem w kraju. Jednym z jego celów jest wyeliminowanie usług na niskim poziomie i wykluczenie firm o wątpliwej reputacji.

Zapraszamy również na Facebook i Twitter oraz Federacjaprzedsiebiorcow.pl

Federacja Przedsiębiorców Polskich jest organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku gospodarczym. Reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorstw i instytucji, nieustannie dążąc do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Zadania realizuje przez zapewnienie właściwego rozwoju dialogu społecznego z przedstawicielami pracowników oraz Rządu i Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Podejmuje inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom. Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) – to instytut powołany przez Federację Przedsiębiorców Polskich w celu opracowywania analiz gospodarczych oraz monitoringu legislacyjnego. CALPE opracowuje raporty i rekomendacje w zakresie najbardziej istotnych aktów prawnych wpływających na działalność przedsiębiorców oraz rynek pracy i zamówień publicznych.

KontaktPolub nas na FacebookuSklepy firmDodaj ogłoszenieWyszukiwarka firm