Miesięczny raport absencji chorobowej Conperio październik 2019

Raport absencji chorobowej Conperio – raport zawiera najważniejsze wskaźniki dotyczące absencji chorobowej w polskich przedsiębiorstwach, pochodzące z platformy Conperio Indeks, która uwzględnia dane z ponad 110 firm i regularnie rozrasta się o nowe podmioty działające w całej Polsce.

Zasięg terytorialny: Polska.

Główne analizowane branże: spożywcza, przemysł ciężki, hutnictwo, przemysł lekki, logistyka (Wielkość próby: około 95 tys. pracowników z ponad 110 firm – październik 2019).

Komentarz Mikołaja Zająca, prezesa Conperio:

W październiku obserwowaliśmy wzrost średniego czasu trwania zwolnienia lekarskiego oraz ogólny wzrost absencji, w każdej grupie wiekowej (najbardziej dynamicznie w obszarze 50+ lat). Średni czas trwania zwolnienia chorobowego wynosił 7,4 dnia. Obserwujemy średni wzrost wskaźnika absencji chorobowej w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,5 punktu procentowego. Absencja utrzymuje się na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku w tym samym czasie.

1.Średni czas trwania ZLA w okresie październiku u wszystkich badanych podmiotów w zależności od wieku pracownika i wskazania lekarskiego (w dniach):

Wskazanie lekarskie

1–chory powinien leżeć

2–chory może chodzić

0–opieka

średnia

Poniżej 29 lat

6,2

7,8

5,5

6,5

30-39 lat

5,4

7,4

8,3

7,0

40-49 lat

5,1

7,3

7,3

6,6

50+ lat

8,1

9,1

10,8

9,3

Średnia

6,2

7,9

8,0

7,4

Średnia długość trwania zwolnienia lekarskiego u wszystkich badanych podmiotów to w przybliżeniu: 7,4 dnia.

2. Wartości najwyższego i najniższego współczynnika absencji chorobowej u wszystkich badanych podmiotów w październiku 2019 (%)

15,0% – Najwyższy

2,8% – Najniższy

6,55 % – Średni

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

3.Wartość współczynnika absencji chorobowej w zależności od wielkości zatrudnienia (%)

Firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników – 7,1 %

Firmy zatrudniające poniżej 500 pracowników – 5,7 %

Wartość współczynnika absencji bez względu na wielkość firmy – 6,55%

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

4.Wartość współczynnika absencji chorobowej w poszczególnych gałęziach przemysłu (%)

– Produkcja spożywcza – 8,8%

– Automotive – 4,5%

– Przemysł ciężki – 4,1%

– Przemysł lekki – 5,9%

– Logistyka – 8,4%

[dane w % = liczba opuszczonych godzin pracy / liczba wszystkich godzin pracy *przeciętna liczba pracowników czyli: średnia liczba utraconych roboczogodzin w przeliczeniu na rozporządzalną liczbę roboczogodzin w przeliczeniu na pracownika]

O CONPERIO

Conperio to największa i najbardziej doświadczona w problematyce absencji chorobowej firma konsultingowa na polskim rynku. Conperio zajmuje się audytem, doradztwem i kompleksowym zarządzaniem problemem absencji chorobowej. Nowoczesne rozwiązania Conperio gwarantują klientowi pełną kontrolę nad podejmowanymi działaniami, które są indywidualnie dopasowywane do danego zakładu pracy z uwzględnieniem jego specyfiki. Działania firmy prowadzone są wielopłaszczyznowo – od analizy sytuacji wyjściowej u pracodawcy i porównania jej z innymi firmami z branży i/lub regionu, przez badanie czynników wpływających na poziom absencji chorobowej, aż po działania terenowe oraz analizę przyczyn w oparciu o opinie pracowników i zgłoszone przez nich sugestie. Misją firmy jest dostarczanie pracodawcom obiektywnej informacji o absencjach pracowniczych w celu ich efektywnego obniżenia.

KontaktPolub nas na Facebooku