Niebezpieczne chemikalia w wyrobach. Jak być odpowiedzialnym producentem?

Jaki wpływ na zdrowie i środowisko naturalne mają chemikalia obecne w produktach nas otaczających? Jak nasz styl życia wpłynął na kondycję środowiska naturalnego? Czy COVID -19 to jedynie ostrzeżenie i sygnał dla ludzkości, że czas na gruntowne przewartościowanie i zmianę nawyków zakupowych?

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie od początku swojej działalności zwraca uwagę na dbanie o środowisko naturalne. Nadprodukcja, hiperkonsumpcja i substancje chemiczne znajdujące się w produktach z naszego najbliższego otoczenia niszczą planetę, ale także nasze zdrowie. Fundacja realizuje kampanię PYTAJ O CHEMIĘ, której celem jest wzrost świadomości na temat szkodliwych substancji chemicznych oraz większa transparentność w produkcji. Kampania skierowana jest do producentów, sprzedawców sieci detalicznych oraz konsumentów.

Ubrania, obuwie, naczynia kuchenne, akcesoria sportowe, meble, dywany, elektronika… wszystkie te produkty mogą zawierać substancje wzbudzające szczególnie duże obawy. Są to chemikalia zdefiniowane przez Europejską Agencję Chemikaliów, jako zaburzające gospodarkę hormonalną, rakotwórcze, czy też uznane za mające istotny wpływ na środowisko.

„Jasne i transparentne informowanie konsumentów o tym jakie substancje chemiczne zawierają kupowane przez nich produkty to podstawa transparentności, dbałości o klienta i środowisko naturalne. Jako Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie zawsze zachęcamy firmy by działały odpowiedzialnie, monitorowały łańcuch dostaw pod kątem niebezpiecznych chemikaliów i rzetelnie informowały konsumentów. Teraz mamy narzędzie, które ułatwi firmom komunikację z konsumentami i wypełnienie obowiązków informowania o ich produktach dzięki aplikacji na urządzenia mobilne” – mówi Joanna Szabuńko, wiceprezeska fundacji.

APLIKACJA NA SMARTFONY

W ramach projektu powstała bezpłatna aplikacja mobilna PYTAJ O CHEMIĘ, połączona z bazą danych, która pomoże firmom wypełniać ich obowiązek informowania o SVHC w wyrobach, natomiast konsumentom posłuży do zdobywania informacji o produktach jakie chcą kupić. Konsumenci mogą przez aplikację skanować kody kreskowe. Jeśli dana firma umieści wcześniej w bazie danych informacje o swoich produktach, od razu dostaną odpowiedź. Jeśli nie, mogą zadawać pytania firmom przesyłając je przez aplikację. Fundacja zachęca firmy do zakładania kont w bazie połączonej z aplikacją oraz oferuje pomoc w ich tworzeniu.

KAMPANIA PYTAJ O CHEMIĘ

Kampania PYTAJ O CHEMIĘ koncentruje się na zwiększaniu świadomości konsumentów w kwestii zawartości SVHC w wyrobach, by umożliwić im podejmowanie odpowiedzialnych decyzji zakupowych, a także dostawców, by wypełnili obowiązek informowania wynikający z REACH. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest polskim partnerem międzynarodowej kampanii LIFE AskReach i wraz z organizacjami pozarządowymi, instytucjami naukowymi oraz organami władzy z 13 krajów Unii Europejskiej zaprasza do współtworzenia bazy danych, z której korzystać będą konsumenci na terenie Unii Europejskiej. Jednym z celów działania międzynarodowego konsorcjum, do którego należy Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, jest udoskonalenie procesów komunikacyjnych w łańcuchach dostaw, zmierzających ostatecznie do zastępowania SVHC w wyrobach substancjami nieszkodliwymi.

Jednym z beneficjentów kampanii są polscy przedsiębiorcy, którzy dzięki włączeniu w kampanię, mogą w prosty sposób spełnić swój obowiązek informacyjny wobec swoich klientów. Ramy prawne tworzy unijne rozporządzenie REACH dotyczące chemikaliów. Udział w kampanii i korzystanie z narzędzi są bezpłatne.

SVHC – co to jest?

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) to m.in. substancje rakotwórcze, zaburzające gospodarkę hormonalną czy mające istotny wpływ na środowisko. Unijne rozporządzenie REACH dotyczące chemikaliów przewiduje obowiązek informowania o zawartości SVHC. Jeśli zawartość tych substancji w wyrobie przekracza stężenie 0,1%, każdy dostawca w łańcuchu dostaw musi przekazać informację o tym każdemu komercyjnemu odbiorcy wyrobu. Konsumenci mają prawo do uzyskania takich informacji na życzenie, tak by mogli dokonywać świadomych decyzji zakupowych.

Więcej informacji na temat projektu i o korzyściach dla firm znajduje się na stronie: https://www.ekonsument.pl/a_c39_chemikalia.html 

Aplikacja powstała w ramach projektu LIFE AskREACH (numer: LIFE16 GIE/DE/00738), który jest finansowany przez unijny program LIFE oraz dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za Informacje i poglądy przedstawione w niniejszym materiale odpowiada wyłącznie Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie i niekoniecznie odzwierciedlają one oficjalną opinię Unii Europejskiej oraz projektu LIFE AskREACH.

KontaktPolub nas na FacebookuSklepy firmDodaj ogłoszenieWyszukiwarka firm