Nowy Wiceprezes ds. Surowcowych w Sokołów S.A.

Wraz z początkiem listopada, nowym Wiceprezesem ds. Surowcowych w Sokołów S.A. został Leszek Jakielski, który wcześniej pełnił funkcję Dyrektora Spółki ds. Zakupu Bydła w Biurze Zarządu. Dotychczasowy Wiceprezes – Paweł Włodawiec, po ponad 30 latach pracy w firmie Sokołów, odszedł na emeryturę. 

Długofalowa strategia i wymierne wzrosty

Paweł Włodawiec był związany z Sokołowem już od 1991 roku, gdy podjął pracę w Przedsiębiorstwie Przemysłu Mięsnego w Sokołowie Podlaskim. W 2000 roku został powołany na członka Zarządu Grupy Sokołów. Spośród jego licznych zawodowych osiągnięć na szczególną uwagę zasługuje uruchomienie programu „Razem w Przyszłość” – systemu bezpośredniej współpracy z rolnikami. Program „Razem w Przyszłość” systematycznie się rozwija, a liczba uczestniczących w nim hodowców stale wzrasta – dziś jest to blisko 3 500 rolników. Dzięki ścisłej współpracy w ramach tego programu, jakość surowca wieprzowego i wołowego została wydatnie poprawiona. Konsekwentna realizacja długofalowej strategii pozwoliła osiągnąć wymierny wzrost poziomu ubojów w porównaniu do roku 2000 – w przypadku wołowiny 7,5-krotny, a w przypadku wieprzowiny niemal 2,5-krotny. Wiceprezes Paweł Włodawiec podjął też istotne działania w obliczu rozwijającej się epidemii ASF, uruchamiając aktywną pomoc dla rolników. Kolejną ważną inicjatywą było utworzenie w firmie Sokołów Działu ds. Dobrostanu Zwierząt i CSR. Dużym wyzwaniem, zakończonym sukcesem, była ponadto dokonana pod kierownictwem Wiceprezesa Włodawca, reorganizacja pionu surowcowego oraz finalizacja procesu specjalizacji ubojów w zakładach Grupy Sokołów. 

Digitalizacja i zrównoważony rozwój

Nowy Wiceprezes ds. Surowcowych w Sokołów S.A. – Leszek Jakielski, pracuje w firmie od 2004 roku, niezmiennie w Pionie Surowcowym. W ostatnich latach piastował stanowiska dyrektorskie ds. skupu, a od 2018 roku był Dyrektorem Spółki ds. Zakupu Bydła w Biurze Zarządu.

Leszek Jakielski jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Kształcił się na Wydziale Zootechnicznym, zdobywając specjalizację w wykorzystaniu surowców pochodzenia zwierzęcego. Posiada szeroką wiedzę z zakresu rolnictwa i zarządzania, ugruntowaną podczas zagranicznych praktyk rolniczych oraz licznych szkoleń krajowych i zagranicznych. Od początku swojej kariery zawodowej jest związany z sektorem rolno-spożywczym, a od 2000 roku – z branżą mięsną.

W Sokołów S.A. współtworzył i wdrażał zasady, a także rozwijał program opasu bydła i współpracy z rolnikami, włączając do tych działań firmy wspomagające (banki, firmy paszowe, dostawców cieląt). W czasie, gdy zarządzał w firmie zakupem bydła, jego poziom wzrósł niemal dwukrotnie.  

Nowy Wiceprezes ds. Surowcowych w Sokołów S.A. zapowiada kontynuację i rozwój dotychczasowej strategii. – W dalszym ciągu będziemy rozbudowywać nasze dobre rozwiązania biznesowe – mówi Leszek Jakielski. – W moich planach istotne miejsce zajmuje też wdrożenie digitalizacji procesów zakupowych. Ponadto, zgodnie z przyjętą strategią Danish Crown, będziemy realizować, wspólnie z dostawcami żywca, kolejne inicjatywy z zakresu zrównoważonej produkcji żywności. 

Dodatkowych informacji udziela:

Marcin Bałanda

Dyrektor Spółki ds. PR i Komunikacji w Sokołów S.A.

marcin.balanda@sokolow.pl 

O firmie Sokołów S.A.

”SOKOŁÓW” S.A. to jeden z największych producentów mięsa w Centralno-Wschodniej Europie i jeden z liderów branży w Polsce. Od lat wyznacza standardy i jest prekursorem zmian w sektorze mięsnym. Firma zatrudnia niemal 9 500 osób. Główna siedziba spółki mieści się w Sokołowie Podlaskim. W skład spółki wchodzi 8 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w: Sokołowie Podlaskim, Kole, Robakowie, Dębicy, Czyżewie, Jarosławiu, Tarnowie oraz Osiu.

Marka SOKOŁÓW to jedna z najcenniejszych polskich marek, doceniana przez konsumentów szczególnie za smak i wysoką jakość, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia – Ulubiona Marka Polaków, złote medale MTP Polagra Food oraz prestiżowy tytuł Solidnego Pracodawcy. 

Translate »