Pierwsze Forum eksportu na rynki Europy Środkowej

Szukasz nowych rynków? Chcesz sprawdzić, czy Twój produkt lub usługa mają szansę rozwoju w innych krajach? Przyjdź na pierwsze Forum eksportu organizowane przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą (CCIFP) i porozmawiaj o swoich szansach eksportowych w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Chorwacji, Serbii, Rumunii oraz we Francji.

CCIFP zaprasza wszystkie polskie firmy zainteresowane rozwojem na rynkach zagranicznych na pierwsze Forum eksportu organizowane w dniu 16 stycznia 2020 roku w siedzibie CCIFP (Al. Jerozolimskie 93 w Warszawie). W jego trakcie uczestnicy będą mogli porozmawiać z Dyrektorami 7 Izb Francuskich z regionu Europy Środkowej. Poza ogólnymi informacjami na temat danego kraju, eksperci opowiedzą o najszybciej rozwijających się sektorach gospodarki, specyfice rynku lokalnego, szansach na rozwój produktu lub usługi, wymogach formalnych dotyczących eksportu na dany rynek, jak również o różnicach kulturowych, na które warto zwrócić uwagę planując biznes w danym regionie.

container terminal?Wharf, transport

Forum odbędzie się w formie indywidualnych, 30. minutowych spotkań B2B z wybranymi ekspertami, a udział dla firm polskich jest bezpłatny. Językiem roboczym będzie angielski lub francuski. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie CCIFP w godzinach 9:30 – 13:00, według wcześniej ustalonego harmonogramu przygotowanego wedle preferencji uczestników.
Francuskie Izby na świecie pomagają firmom w praktycznych aspektach rozwoju biznesu na rynkach międzynarodowych. Co roku znajdujemy partnerów dla firm francuskich oraz równolegle dla firm polskich rozwijających się we Francji. Tym razem chcemy pomóc polskim przedsiębiorcom szukającym kontaktów w krajach Europy Środkowej. Zaprosiliśmy ekspertów z bliźniaczych Izb, by tym samym umożliwić polskim eksporterom sprawdzenie swoich szans na rynkach z dużym potencjałem wzrostu. Skupiliśmy się na krajach bliskich geograficznie i kulturowo, gdzie widzimy szanse na pogłębienie wymiany handlowej i nawiązanie nowych relacji. – mówi Monika Constant, Dyrektor Generalna CCIFP.

W Forum wezmą udział:
• Agnes Ducrot – Dyrektor Generalna Izby Francuskiej na WĘGRZECH oraz Edina Gyulai – Kertesi, Kierownik Centrum Rozwoju Biznesu w Izbie węgierskiej
• Michal Macko – Dyrektor Generalny Izby Francuskiej w CZECHACH
• Zuzanna Desvergnes, Dyrektor Generalna Izby Francuskiej na SŁOWACJI oraz Daniela Danisowa, Kierownik Centrum Rozwoju Biznesu w Izbie słowackiej
• Adriana Record, Dyrektor Generalna Izby Francuskiej w RUMUNII
• Marco Klenovic, Dyrektor Generalny Izby Francuskiej w CHORWACJI
• Sanja Ivanic, Dyrektor Generalna Izby Francuskiej w SERBII
• Monika Constant, Dyrektor Generalna Izby Francuskiej w Polsce oraz Lilla Bacha, Kierownik Centrum Rozwoju Biznesu Le Booster w CCIFP, które odpowiedzą na pytania dotyczące FRANCJI i rynków frankofońskich

Firmy swój udział w Forum mogą zgłaszać na stronie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej: www.ccifp.pl, lub wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: sylwia.bojanowska@ccifp.pl, do dnia 13 stycznia 2020 r.

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce, a także promocja najlepszych praktyk oraz rozwiązań biznesowych. W ubiegłym roku Izba realizowała ten cel m.in. poprzez organizację ponad 130 spotkań w różnych formułach. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszającego 120 Izb francuskich w 85 krajach. www.ccifp.pl

KontaktPolub nas na Facebooku