Piotr Kociszewski w zespole DBI Havas Media Group

Havas Media Group wzmacnia kompetencje w obszarze data i digital marketing. Do agencji dołączył Piotr Kociszewski na stanowisku Data Science Manager w jednostce DBI (Data Business Intelligence). 

 Piotr Kociszewski dołączył do zespołu DBI w agencji Havas Media Group obejmując stanowisko Data Science Manager. Piotr jest znanym i cenionym w branży specjalistą z ponad 11-letnim doświadczeniem w obszarze data-driven marketingu. Od początku drogi zawodowej związany z branżą mediową, ma doświadczenie w pracy zarówno w agencjach – Mediabrands czy K2 Precise, jak również po stronie klienta. Ostatnie dwa lata spędził w Unileverze na stanowisku Data Analyst EE, gdzie odpowiadał za przygotowanie modeli ekonometrycznych MMM dla rynków Europy Wschodniej. Modele przygotowywane były dla największych marek Unilever. Dodatkowo w zakresie jego obowiązków znajdowała się wizualizacja danych i obsługa platformy big data – Dataiku.

Na stanowisku Data Science Manager w DBI, jednostce data-driven marketingu Havas Media Group, będzie odpowiedzialny za prowadzenie projektów i rozwój produktów związanych między innymi z modelowaniem ekonometrycznym i atrybucją. Będzie raportować bezpośrednio do szefa zespołu – Łukasza Wiśniewskiego, Head of DBI. Kompleksowymi działaniami z obszaru digital marketingu w agencji Havs Media Group zarządza Beata Magdziarz, która dołączyła w październiku na stanowisku Chief Digital Officer. 

Havas Media Group – Make a meaningful difference to brands, business and people.

Grupa agencji specjalizująca się w tworzeniu strategii komunikacji marek w oparciu o filozofię Meaningful Brands oraz najnowsze i najbardziej efektywne rozwiązania mediowe i marketingowo-technologiczne. W jej skład wchodzą niezależne podmioty: Havas Media, Arena Media i Fullsix Media, wspierane przez wyspecjalizowane jednostki działające w obszarze Digital Marketingu: Havas E-commerce, Ecselis (performance i multichannel), DBI (data driven marketing), Socialyse (social media i content marketing), LuxHub (komunikacja marek luksusowych i premium) oraz Havas Intelligence (badania i strategia). Od 2013 roku polskim oddziałem Havas Media Group zarządza Małgorzata Węgierek.

Translate »