Śnieżka ponownie w rankingu European Coatings

Magazyn European Coatings (wydawnictwo Vincentz Network) ogłosił ranking 25 największych producentów farb i lakierów w Europie w 2019 roku. Śnieżka, jako jedyna firma z Europy Środkowo-Wschodniej, ponownie zagościła w tym prestiżowym zestawieniu.

W tegorocznej edycji rankingu Grupa Kapitałowa Śnieżka zajęła 24. pozycję, z przychodami ze sprzedaży za 2018 rok w wysokości 586,8 mln zł (ok. 136 mln euro).

– Obecność w rankingu drugi rok z rzędu jest potwierdzeniem, że przyjęta przez nas strategia budowania pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej jest skuteczna. I to pomimo rosnącej konkurencji ze strony zarówno europejskich, jak i globalnych konkurentów. W tym roku Śnieżka stała się jeszcze silniejsza, dzięki przyłączeniu do swojej grupy kapitałowej węgierskiej spółki Poli-Farbe – mówi Aleksandra Małozięć, manager ds. komunikacji korporacyjnej FFiL Śniezka SA.
Ranking przygotowywany przez magazyn European Coatings (jego wydawcą jest niemieckie wydawnictwo Vincentz Network) powstaje na bazie rocznych przychodów producentów ze sprzedaży farb i lakierów. W zestawieniu są klasyfikowane wyłącznie te firmy, których główna siedziba znajduje się na terenie Europy.

Więcej o rankingu można przeczytać na stronie: https://www.european-coatings.com/Markets-companies/Coatings-market/Ranking-2019-The-25-largest-coatings-producers-in-Europe/(cpg)/LA0105.

*****

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to firma z ponad 35-letnim doświadczeniem na rynku chemii budowlanej i wiodąca spółka w Grupie Kapitałowej Śnieżka, która jest jednym z liderów na rynku farb dekoracyjnych, lakierów oraz szpachli w Polsce, na Ukrainie i Białorusi. Jej kluczowe marki to: Śnieżka, Magnat, Vidaron, Foveo Tech, Beston i Rafil.
Grupa Kapitałowa Śnieżka jest klasyfikowana do grona 25 największych producentów farb w Europie, będąc jednocześnie jedynym reprezentantem branży w środkowo-wschodniej części kontynentu. W nowoczesnych zakładach produkcyjnych Grupy jest zatrudnionych ponad 1 100 pracowników, a zlokalizowane w trzech krajach (Polska, Ukraina i Białoruś) fabryki wytwarzają̨ rocznie około 150 mln kg różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej. Na koniec 2018 roku produkty Grupy były sprzedawane na blisko trzydziestu rynkach zagranicznych.
Od 2003 r. FFiL Śnieżka SA jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jej założyciele i ich sukcesorzy nadal kontrolują ok. 60% kapitału zakładowego. Od czasu debiutu na giełdzie FFiL Śnieżka SA regularnie wypłaca akcjonariuszom dywidendę z wypracowanych zysków.