Spółki Piotr i Paweł podpisały porozumienia z bankami

Zawarto porozumienia w zakresie wierzytelności sanacyjnych

Spółki Piotr i Paweł w ramach postępowania sanacyjnego zawarły porozumienia z bankami, które są ich największymi wierzycielami. Decyzję podjęto w związku z zaangażowaniem SPAR GROUP – inwestora, który wspiera ustabilizowanie relacji biznesowych pomiędzy siecią a partnerami, negocjacji umownych i rozwoju sieci, a także w zakresie spłaty zaległych zobowiązań. Banki będą wspomagać starania spółek w zakresie osiągnięcia porozumienia z korzyścią dla partnerów i wierzycieli.
„Proces restrukturyzacji przeprowadzamy sprawnie, mając na uwadze interes wszystkich wierzycieli. Zapewniamy, że założony plan spłat wierzytelności będzie realizowany – bardzo sprawnie przechodzimy przez kolejne etapy procesu inwestycyjnego. Inwestor strategiczny – SPAR GROUP – zapewnia dokapitalizowanie i pewność rozliczeń w relacjach z partnerami biznesowymi. Porozumienia z bankami są ważnym krokiem w drodze do zawarcia porozumienia z innymi wierzycielami, co będzie wieńczyć postępowania sanacyjne spółek Piotr i Paweł. Naszym celem jest jak najszybsze unormowanie bieżącej działalności sieci. Powstały dedykowane zespoły robocze, toczą się rozmowy z dostawcami i wynajmującymi, omawiane są kwestie strategiczne związane z rebrandingiem, wyborem sklepów pilotażowych itp.” – potwierdza zarząd spółek.
„Potwierdzam, że zawarcie porozumienia z bankami wpisuje się w nasze cele strategiczne w sanacji i otwiera drogę do jej finalnych etapów” – wskazał dr Patryk Filipiak w imieniu zarządcy sądowego ZIMMERMAN FILIPIAK RESTRUKTURYZACJA S.A.
Zawarte porozumienia to kolejny krok milowy po wydanej w ostatnim czasie decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zatwierdził transakcję przejęcia udziałów sieci Piotr i Paweł przez polską spółkę zależną The SPAR Group Ltd. Decyzja UOKiK oznacza, że sklepy Piotra i Pawła stają się częścią globalnej sieci SPAR.
„Banki zaangażowane w proces sanacyjny wypracowały porozumienie ze spółkami z grupy Piotr i Paweł, którego celem jest sukces restrukturyzacji sieci detalicznej. Wierzymy, że działania zarządcy sanacyjnego oraz wsparcie ze strony inwestora, jakim jest SPAR Group, pozwolą na sprawne zakończenie procesu sanacji” – podkreśla Agata Soja, Starszy Ekspert ds. Restrukturyzacji w ING Banku Śląskim.

„Grupa Piotr i Paweł” sp. z o.o. w restrukturyzacji
ul. Druskienicka 12, 60-476 Poznań,
NIP: 781-18-95-684, REGON: 302725070
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS po nr 0000508573
kapitał zakładowy w wysokości 263.146.800 zł
www.piotripawel.pl

KontaktPolub nas na FacebookuSklepy firmDodaj ogłoszenieWyszukiwarka firm