CEVA Logistics dołącza do United Airlines Eco-Skies Alliance

– CEVA Logistics z United na rzecz stosowania bardziej zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF) – Różne firmy…