Trigon głównym doradcą w transakcji Cyfrowego Polsatu

Trigon wspierał jako główny doradca finansowy Cyfrowy Polsat w transakcji sprzedaży na rzecz Cellnex Telecom pakietu 99,99% udziałów w Polkomtel Infrastruktura za cenę ponad 7mld zł.

A wide angle shot of a satellite tower on the mountain

„Po raz kolejny Grupa Cyfrowy Polsat podjęła odważne i wizjonerskie działania wyprzedzające trendy rynkowe i potencjalnie wyznaczające kierunek działania dla pozostałych operatorów telefonii komórkowej. Trigon pełni rolę wiodącego doradcy finansowego dla Grupy Cyfrowy Polsat przez ponad 20 lat i jesteśmy zaszczyceni móc po raz kolejny wspierać realizację wizjonerskiego podejścia do rynku telekomunikacyjnego przez naszego Klienta” – powiedział Andrzej Sykulski, współzałożyciel Trigona.

„Transakcje wieżowe i współdzielenie pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej nie są niczym nowym. Jednak pomimo oczywistych dalszych synergii kosztowych i potencjalnego uwolnienia całości zamrożonej gotówki, operatorzy komórkowi do tej pory nie decydowali się na kolejny krok. Zarządzanie infrastrukturą aktywną (emitującą sygnał) wymaga o wiele większej wiedzy, a jej współdzielenie dodatkowo to komplikuje. Niezależnych operator infrastrukturalny z odpowiednim doświadczeniem mógłby przekonać operatorów telekomunikacyjnych do takiego kroku. Otworzyłoby do całkowicie nowe możliwości i niewątpliwie byłoby korzystne dla wszystkich uczestników rynku. Operatorzy telekomunikacyjni, przy zerowych inwestycjach początkowych i obniżonych kosztach, mogliby zamawiać usługi na rzadko zaludnionych terenach. Operatorzy infrastrukturalni zasilani synergiami ze współdzielenia mieliby środki oraz potrzebę rynkową inwestowania w najnowsze technologie i najbardziej zaawansowany sprzęt. Wreszcie użytkownicy końcowi skorzystaliby z lepszego zasięgu i poprawionej jakości usług. Cyfrowy Polsat razem z Cellnex zrobili pierwszy krok. Czy rynek podąży w tym kierunku? Szanse będzie miał niedługo, gdy w wyniku przydzielenia częstotliwości 3.5GHz operatorzy staną przed koniecznością znaczących inwestycji w 5G” – powiedział Tomasz Rewera, zarządzający transakcją ze strony Trigon.

Trigon jest niezależną, polską grupą finansową łączącą w sobie kompetencje czołowej firmy bankowości inwestycyjnej oraz domu maklerskiego. Na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej działa od 1989 roku. Firmę tworzy ponad 120 wysokiej klasy profesjonalistów: maklerów, doradców inwestycyjnych, ekspertów ds. fuzji i przejęć, rynków akcji i długu oraz corporate finance. Firma otrzymała nagrody Euromoney’s Awards for Excellence dla najlepszego banku inwestycyjnego w Polsce w 2017, 2018 i 2020 roku.

Polkomtel Infrastruktura sp. z o. o. jest spółką posiadającą pasywne i aktywne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, pierwotnie wybudowane przez inne spółki zależne Grupy Polsat. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, spółka wygenerowała PLN 957,8 mln przychodów, PLN 672,5 mln zysku EBITDA (wg MSSF16), EBIT na poziomie PLN 116,1 mln i zainwestowała PLN 433,0 mln (CAPEX gotówkowy, zawierający koszty budowy pierwszego etapu sieci 5G).

Cellnex Telecom jest wiodącym europejskim operatorem bezprzewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej i nadawczej składającym się z ponad 128 000 lokalizacji, z czego 75 000 jest w obecnym portfelu, a pozostałe w planach związanych z rozbudową sieci do 2029 roku. Cellnex działa w Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Austrii, Danii, Szwecji i w Polsce. Główne obszary biznesowe Cellnex to:  infrastrukturalne usługi telekomunikacyjne, usługi emisji sygnału telewizyjnego i radiowego, zapewnienie działania sieci alarmowych i usługi; oraz inteligentne zarządzanie infrastrukturą i usługami miejskimi (Inteligentne miasta i „Internet rzeczy”)

http://www.trigon.pl/

https://www.linkedin.com/company/trigon-dom-maklerski/

Translate »