Ubezpieczenia turystyczne w oczach Polaków

Intelligence Team, zespół badaczy Havas Media Group, przeprowadził w lipcu badanie dotyczące nawyków i zwyczajów Polaków związanych z ubezpieczeniami turystycznymi.

Jak wynika z ankiety, przeprowadzonej w lipcu przez zespół badań Havas Media Group, w Polsce korzystanie z oferty ubezpieczeń turystycznych jest popularną praktyką. Okazuje się, że większość Polaków wyjeżdżających na wczasy za granicę regularnie z nich korzysta. Ponad połowa osób uczestniczących w badaniu inwestuje w ubezpieczenie turystyczne przy okazji zagranicznego wyjazdu – jedna trzecia (29,3%) wykupuje takie ubezpieczenie przy każdym takim wyjeździe, a około jedna czwarta (24,1%) tylko na niektóre wycieczki. Co ciekawe, równie duże grono osób (31%) nie może sobie pozwolić na wyjazd za granicę. Przeciwnych wykupowaniu ubezpieczenia podróżnego jest około 16% wszystkich ankietowanych.
– Analizując wyniki trzech fal badania Meaningful Brands obserwujemy, że Polacy stają się coraz bardziej dojrzałymi konsumentami ceniącymi swój komfort i pozytywne doświadczenia. Z drugiej strony wszystkie statystyki pokazują, że Polacy podróżują coraz częściej, a co za tym idzie są coraz bardziej świadomi zagrożeń, które mogą się wydarzyć na wakacjach. Dlatego nie dziwi fakt, że ponad jedna trzecia Polaków deklaruje częstsze kupowanie ubezpieczeń dziś, niż w przeszłości – komentuje Alicja Cybulska, Chief Strategy Officer w Havas Media Group.


W przypadku porównania częstotliwości ubezpieczania się w przeszłości i obecnie, w większości przypadków Polacy nie widzą znaczącej zmiany. Ponad połowa osób inwestujących w ubezpieczenia stwierdziła, że korzysta dziś z nich tak samo często, jak w przeszłości. Niewiele mniejsza, choć wciąż pokaźna grupa (34,3%) deklaruje, iż wykupuje ubezpieczenia zdecydowanie częściej, niż kiedyś.
Widoczna jest również w obecnych czasach wysoka świadomość w temacie ubezpieczeń na czas podróży. Polacy, zapytani o korzystanie z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego podczas wyjazdów, w dużej części (41,1%) przyznali, iż z tej karty korzystają, a do tego nie rezygnują z ubezpieczania się w dodatkowy sposób u prywatnych ubezpieczycieli. Blisko jedna czwarta (23,6%), osób wyjeżdżających do krajów zagranicznych na czas wakacji korzysta tylko z karty EKUZ, a około 18% podczas wyjazdu wykupione ma jedynie ubezpieczenie turystyczne, bez wcześniej wspomnianej karty.
W kwestii okoliczności towarzyszących wyjazdom wakacyjnym, Polacy są bardziej skłonni ubezpieczyć się, gdy ryzyko wystąpienia zagrażającej ich życiu sytuacji jest wysokie. Najchętniej wybieranymi przed badanych odpowiedziami w tym temacie było wykupowanie ubezpieczenia turystycznego w przypadku wyjazdu do potencjalnie niebezpiecznych krajów bądź regionów, aktywny wypoczynek – taki, jak chodzenie po górach, żegluga lub wyjazd na narty oraz wyjazd związany z uprawianiem sportów ekstremalnych.

Źródło: Havas Media, n=1113, realizacja – lipiec 2019, pytanie zamknięte – możliwość wielokrotnego wyboru przedstawionych opcji
Zapytani o powód kupowania ubezpieczenia turystycznego, ankietowani najczęściej deklarowali, że robią to z uwagi na obawę przed wypadkami losowymi i dlatego, że nie chcą ponosić wysokich kosztów ewentualnego leczenia. Polacy ubezpieczają się również, gdyż wyjeżdżają na wakacje w miejsca, w których może się to przydać.
Źródło: Havas Media, n=1113, realizacja – lipiec 2019, pytanie zamknięte – możliwość wielokrotnego wyboru przedstawionych opcji
Najczęściej wybierane powody niewykupywania ubezpieczenia turystycznego związane są między innymi z kwestią finansową. Polacy uważają, że ubezpieczenia są zbyt drogie i szkoda im na nie pieniędzy. Niechęć do ubezpieczeń podróżnych wynika również często z krótkiego okresu trwania zagranicznego wypoczynku.
Źródło: Havas Media, n=1113, realizacja – lipiec 2019, pytanie zamknięte – możliwość wielokrotnego wyboru przedstawionych opcji


Ubezpieczenie domu lub mieszkania na czas wyjazdu nie jest popularną praktyką wśród Polaków – jedynie 13% ankietowanych opowiedziało, iż korzysta z takiego ubezpieczenia.
Wśród najpopularniejszych firm oferujących ubezpieczenia turystyczne znalazły się: ze zdecydowaną przewagą PZU (58,2%), Warta (27,9%), AXA (21,5%) oraz Allianz (19,4%).
W przypadku ogólnego nastawienia do ubezpieczeń turystycznych wśród Polaków, kwestia pozostaje raczej bezsporna. Większość ankietowanych uważa, że warto inwestować w ubezpieczenia podróżne, lecz chętniej wybrałaby podstawowy pakiet, zawierający ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, niż uzupełniony o dodatkowe opcje, takie jak na przykład ochrona bagażu. Ponadto, korzystanie z ubezpieczenia podróżnego jest według nas zależne od tego, gdzie i w jakim celu podróżujemy.
Wyniki badania wskazują, że Polacy w większości przezornie podchodzą do wakacyjnych wyjazdów. Wykupują co prawda dodatkowe ubezpieczenia turystyczne, lecz starają się raczej oszczędzać na oferowanych przez firmy pakietach. Panuje wśród nas silna obawa przed nieprzewidzianymi, przykrymi wypadkami, prowadzącymi do mocnego uszczuplenia wakacyjnych funduszy.

Havas Media Group – Make a meaningful difference to brands, business and people.
Agencja mediowa specjalizująca się w tworzeniu strategii komunikacji marek w oparciu o filozofię Meaningful Brands. W jej skład wchodzą niezależne domy mediowe Havas Media, Arena Media i Fullsix Media, wspierane przez wyspecjalizowane jednostki: Affiperf (programmatic trading desk), Ecselis (agencja multichannel performance realizująca cele biznesowe marek), DBI (data driven marketing), LuxHub (komunikacja marek luksusowych i premium), Socialyse (butik kreatywny wykorzystujący siłę content marketingu i mediów społecznościowych) oraz Havas X (dedykowane rozwiązania łączące trendy w mediach i technologii). W ramach grupy działa także Havas Sports & Entertainment – jednostka wyspecjalizowana w budowaniu zaangażowania marek w obszarze sportu i rozrywki oraz dział badań Intelligence Team. Od 2013 roku polskim oddziałem Havas Media Group zarządza Małgorzata Węgierek.

KontaktPolub nas na FacebookuSklepy firmDodaj ogłoszenieWyszukiwarka firm