Wyzwania dla sektora TCLF – ograniczenie importu i ekologia

Kampania Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME)

Polski sektor tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy (TCLF) zajmuje istotną pozycję w Unii Europejskiej zarówno pod względem wielkości produkcji, eksportu, jak i zatrudnienia. Mierzy się jednak z szeregiem wyzwań – zwłaszcza w obszarze zatrudnienia, pozyskiwania wykwalifikowanych kadr, gigantycznego importu towarów z krajów trzecich. Szansą dla sektora będzie w kolejnych latach automatyzacja i robotyzacja, nowe technologie i rozwój produktów ekologicznych. Polskie przedsiębiorstwa zyskują przewagę konkurencyjną głównie dzięki jakości

towarów i atrakcyjnemu wzornictwu.
Polska jest krajem wymienianym wśród kluczowych dla sektora TCLF – obok takich państw, jak: Włochy, Hiszpania, Rumunia, Portugalia czy Niemcy. Dane wskazują, że przemysł tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy jest istotny w codziennym życiu Polaków, którzy przeznaczają 10% miesięcznych zarobków na zakupy odzieży i obuwia. Co piąty Polak śledzi blogi modowe lub pokazy mody czy influencerów, a najważniejszym elementem ubioru zdaniem Polaków jest obuwie, do którego uwagę przykłada blisko 40% osób.


– Polski sektor TCLF jest kluczowy nie tylko dla kraju, ale i całej gospodarki Unii Europejskiej. Jest to wspaniały rynek dla młodych osób – z których wiele interesuje się modą, planując rozpoczęcie swojej kariery i zbieranie doświadczeń zawodowych w tym obszarze. Chcemy aktywizować i zachęcać Polaków do podjęcia pracy właśnie w tych sektorach – naszą kampanię kierujemy także do osób, które dopiero będą wchodzić na rynek pracy. Mamy świadomość potencjału sektora TCLF – wierzymy, że wejście na sektorowy rynek pracy młodego, ambitnego i kreatywnego pokolenia pozwoli na jego dynamiczny rozwój, zwiększenie konkurencyjności na arenie europejskiej oraz ekspansję eksportową na rynki pozaeuropejskie – mówi Tadeusz Wawrzyniak, prezes “PIOT” Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego
Sektor tekstylny i odzieżowy w Polsce
• w 2018 r. polska produkcja wyniosła 22,1 mld zł, czyli o 5,6% więcej wobec roku poprzedniego
• 8. miejsce pod względem produkcji odzieżowej na tle 28 państw UE
• wartość eksportu w 2018 r. wyniosła 11,9 mld zł
• w kategorii tekstylia aż 61% przychodów ze sprzedaży pochodzi z eksportu, a w kategorii odzież 43%
• Liczba firm – 3. pozycja w UE z udziałem 6,5%
• Zatrudnienie – 116 tys. osób, 2. pozycja w UE z udziałem 7,8%
Sektor tekstylny i odzieżowy w Polsce
• w 2018 r. polska produkcja wyniosła 22,1 mld zł, czyli o 5,6% więcej wobec roku poprzedniego
• 8. miejsce pod względem produkcji odzieżowej na tle 28 państw UE
• wartość eksportu w 2018 r. wyniosła 11,9 mld zł
• w kategorii tekstylia aż 61% przychodów ze sprzedaży pochodzi z eksportu, a w kategorii odzież 43%
• Liczba firm – 3. pozycja w UE z udziałem 6,5%
• Zatrudnienie – 116 tys. osób, 2. pozycja w UE z udziałem 7,8%
Sektor obuwniczy w Polsce
• wartość polskiego rynku obuwia w 2017 roku – blisko 3,3 mld Euro
• 46,6 mln par butów wyprodukowanych w 2017 roku
• 7. pozycję pod względem wielkości produkcji w UE, z udziałem w rynku na poziomie 2,5%
• 40. pozycja wśród producentów obuwia na świecie
• 5. największym pracodawca w UE – zatrudnia 18 tys. osób
• prognozowany wzrost 4,6% rocznie
• 16. największy eksporter obuwia na świecie z udziałem na poziomie 1,0%
Sektor obuwniczy w Polsce
• wartość polskiego rynku obuwia w 2017 roku – blisko 3,3 mld Euro
• 46,6 mln par butów wyprodukowanych w 2017 roku
• 7. pozycję pod względem wielkości produkcji w UE, z udziałem w rynku na poziomie 2,5%
• 40. pozycja wśród producentów obuwia na świecie
• 5. największym pracodawca w UE – zatrudnia 18 tys. osób
• prognozowany wzrost 4,6% rocznie
• 16. największy eksporter obuwia na świecie z udziałem na poziomie 1,0%

Sektor tekstylny, odzieżowy, skórzany i obuwniczy (TCLF) to europejski potentat, źródło nowych trendów i innowacji. Szacuje się, że roczny obrót w Europie wynosi ponad 200 mld euro, a około 225 000 firm zatrudnia 2,2 miliona pracowników – z czego 66% to kobiety.
Polski sektor TCLF ma wciąż duży potencjał rozwoju – Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) oraz Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) prowadzą projekt mający na celu zwiększyć zatrudnienie w tym przemyśle. Celem kampanii finansowanej przez Komisję Europejską „Plan współpracy sektorowej w zakresie umiejętności. Rozwój kariery w sektorze tekstylnym/odzieżowym/skórzanym/obuwniczym” jest promowanie wśród osób poszukujących pracy – koncentrując się w szczególności na osobach do 30 roku życia – zatrudnienia w przemyśle TCLF, który wyróżnia się jako jeden z najbardziej strategicznych sektorów gospodarki UE. Ma on kluczowe znaczenie dla rozwoju innych dziedzin gospodarki, takich jak: budownictwo, rolnictwo, transport i drogownictwo oraz medycyna – jest też istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa służb specjalnych i obronności kraju.

Kampania to seria wizyt, spotkań i dni otwartych w szkołach ogólnokształcących, zawodowych, firmach i stowarzyszeniach TCLF w krajach UE. Celem jest rozwój świadomości o spectrum działania sektora wśród potencjalnych nowych pracowników, studentów czy uczniów szkół. Grupa ekspertów pochodzących z każdego państwa członkowskiego odwiedzi szkoły i instytucje szkoleniowe, by zaprezentować sektor i odpowiedzieć na wszystkie pytania studentów oraz uczniów. Kampania ma na celu podniesienie świadomości na temat możliwości podjęcia pracy i rozwoju kariery w sektorach TCLF, a także poinformowanie o wysokim poziomie zatrudnienia, atrakcyjnym środowisku pracy i zrównoważonym rozwoju w tych sektorach przemysłu.
Więcej informacji o kampanii i projekcie na stronie www.openyourmind-tclf.eu.