Z okazji 30-lecia, Centrum UNEP/GRID-Warszawa zachęca wszystkie firmy do złożenia zobowiązania klimatycznego

Weź udział w celebracji 30-lecia Centrum UNEP/GRID-Warszawa i złóż zobowiązanie klimatyczne. Pomóż zachować Ziemię jako dobre miejsce do życia dla przyszłych pokoleń. 

Dokładnie 17 września 1991 roku powołano do życia Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju. Mija 30-lat odkąd Centrum wzmacnia efektywne zarządzanie zasobami środowiska i tworzy przestrzeń do rozmowy o roli biznesu w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Dlatego właśnie, przy okazji obchodów 30-lecia, UNEP/GRID-Warszawa zachęca przedstawicieli biznesu do wspólnej celebracji działań dla natury i włączenia się w akcję składania zobowiązań klimatycznych, które zostaną zrealizowane do 2030 roku. Zobowiązania zostaną umieszczone w kapsule dla klimatu. Klucz do kapsuły przekazany zostanie młodemu pokoleniu, które w 2030 roku wejdzie w dorosłość. 

10 lat – tyle zostało nam, by uratować planetę

Kryzys klimatyczny jest jednym z największych wyzwań, przed którym kiedykolwiek stanęła ludzkość i jednocześnie pierwszym, który zmusza do globalnej współpracy ponad podziałami. Jeśli nie podejmiemy żadnych działań by go powstrzymać, w kolejnych latach będziemy zmagać się z częstszymi niż kiedykolwiek ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi takimi jak upały, powodzie, huragany czy susze. Kolejne gatunki zwierząt i roślin znikną z powierzchni Ziemi, a rozwijać się będą nowe patogeny zagrażające zdrowiu i życiu ludzi. Dlatego, by zapobiec tym zdarzeniom, już teraz należy podjąć radykalne działania, których efektem musi być zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawa efektywności energetycznej do 2030 roku. Te 10 lat, to czas, żeby działać, nie tylko na szczeblu politycznym. Sektor biznesu odgrywa kluczową rolę w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Dlatego tak ważne jest, by przedsiębiorstwa wyznaczyły sobie realne cele i wykonały krok w stronę neutralności klimatycznej. 

Wspólnie zmieniamy świat na lepsze

30-lecie Centrum UNEP/GRID-Warszawa to wydarzenie, które zachęca by zastanowić się nad rolą, jaką prowadzony przez nas biznes może odgrywać w kontekście dynamicznie przebiegających zmian klimatycznych. Tworzenie społeczności świadomych i odpowiedzialnych firm oraz stawianie ambitnych i mierzalnych celów to kierunek, który wspólnie powinniśmy podjąć. Jeszcze do niedawana uważano, że jedynie największe firmy o zasięgu globalnym mogą angażować się w działania na rzecz klimatu, a w rzeczywistości to wyzwanie każdej firmy, która dostrzega  konsekwencje wynikające z postępujących zmian. Dlatego przy okazji celebracji 30-lecia Centrum UNEP/GRID-Warszawa wszystkie przedsiębiorstwa, które chcą dołączyć do społeczności biznesu i tworzyć kulturę zmian dla klimatu mogą złożyć swoje zobowiązanie, które zostanie umieszczone w kapsule dla klimatu, w trakcie wydarzenia KULTURA NATURA PRZYSZŁOŚĆ w dniu 16 września 2021. Zobowiązanie powinno wskazywać cel, jaki firma podejmie na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku. Kapsuła dla klimatu to symbol pomostu nie tylko między różnymi sektorami gospodarki, ale przede wszystkim między teraźniejszością, a przyszłością. 30-lecie Centrum UNEP/GRID-Warszawa to doskonały moment, by pokazać, że Twoja firma robi krok w przyszłość, która dla nas zaczyna się już teraz. 

Co zrobić, by Twoja firma mogła złożyć zobowiązanie? Wejdź na stronę https://gridw.pl/knp/#zobowiazanie i wypełnij formularz zgodnie z umieszczoną tam instrukcją. Eksperci Centrum UNEP/GRID-Warszawa wesprą Cię w ustandaryzowaniu zapisu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi polityki klimatycznej.

Uroczyste przekazanie zobowiązań młodemu pokoleniu

16 września (czwartek) odbędzie się wyjątkowe wydarzenie KULTURA NATURA PRZYSZŁOŚĆ, które jest pretekstem do rozpoczęcia dyskusji o nowych perspektywach dla zmieniającego się świata i podjęcia działań, które przełożą się na przyszłość kolejnych pokoleń. Wydarzenie, którego współorganizatorem jest Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, pozwoli na uroczyste celebrowanie 30 lat działalności Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Uroczystość odbędzie się z udziałem przedstawiciela Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (United Nations Environment Programme, UNEP), przedstawicieli administracji oraz partnerów. Momentem kulminacyjnym dnia będzie umieszczenie złożonych przez firmy zobowiązań w kapsule dla klimatu. Klucz do kapsuły przekazany zostanie młodemu pokoleniu, które w 2030 roku wejdzie w dorosłość. 

https://gridw.pl/knp/

 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa działa jako jeden z pięciu ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Centrum powstało 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP), a Rządem Polskim reprezentowanym przez Ministerstwo Środowiska. Swoje działania z obszaru zrównoważonego rozwoju podnoszenia świadomości nt. kryzysu klimatycznego i ochrony różnorodności biologicznej realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.
Centrum realizuje projekty UNEP, projekty badawcze w konsorcjach europejskich, a także własne np. kampania społeczna Zielona Wstążka #DlaPlanety, Program Climate Leadership, Re:Generacja, Karpaty Łączą. Więcej na: www.gridw.pl